×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

درباره معاونت

 

 حوزه معاونت دانشجویی فرهنگی در کنار وظایف آموزشی و پژوهشی دانشگاه ها، ایجاد بستری مناسب برای رشد و توسعه همه جانبه ابعاد اجتماعی فرهنگی، سیاسی و مذهبی و علمی جوانان دانشجو است .

هدف نهایی و آرمان نهایی معاونت دانشجویی و فرهنگی از انجام وظایف و ایفای نقش خود، تربیت دانشجویانی سالم از نظر جسمی، روانی و فرهنگی و اجتماعی است که توان بکارگیری علوم و تخصص های دانشگاهی خود در عرصه جامعه و ایفای نقش در نظام سلامت را داشته باشند.

 

این معاونت در راستای اهداف استراتژیک دانشگاه و همچنین اهداف فرهنگی نظام مقدس جمهوری اسلامی مبنی بر ایجاد بستری برای توانمند سازی اجتماعی و مشارکت در فرآیند توسعه فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی کشور و همچنین با توجه به حساسیت ویژه این معاونت به لحاظ عملکردهای اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی دانشجویان و تعهد بر عملکردی فراجناحی و با داشتن ماموریتهای مذکور.

 

ماموریت ها:

 • مشارکت دانشجویان در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها

 • کشف و پرورش استعدادهای فرهنگی، ورزشی اساتید، دانشجویان و پرسنل دانشکده

 • توانمند سازی دانشجویان در امور اجتماعی

 • پرورش و ارتقای مهارتهای فردی، خانوادگی و اجتماعی

 • بهبود روابط دانشجویی و کار گروهی

 • پروفیشنالیسم، الگو سازی و جانشین پروری

 • توجه به تمامی سلایق دانشجویی  در برنامه های فرهنگی- هنری

 • پایش و ارتقای بهداشت و سلامت روان

 • بهبود فضای فرهنگی، ورزشی و امور رفاهی

 • استاندارد سازی خوابگاه ها

 • پایش و ارتقای باورهای دینی

 • تشکیل و پیشبرد محصول محور انجمن های علمی

 • مطالعه، طراحی و تولید سامانه جامع الکترونیک فعالیت های فرهنگی، ورزشی و دانشجویی

  اهداف

  رسالت اصلی دانشکده یعنی معرفت‌افزایی و دانش‌اندوزی، این نهاد اجتماعی را در جایگاهی قرار داده که در فرهنگ‌سازی جوامع، مهم‌ترین نقش را ایفا می‌کند و رکن اساسی تعالی و پیشرفت به شمار می‌آید. با توجه به این مهم، معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده پزشکی بر آن است تا با استعانت از ایزد منان فعالیت‌های دانشجویی فرهنگی و اجتماعی تأثیرگذار این واحد دانشکده ای را در راستای اشاعه فرهنگ دین مبین اسلام تکریم ارباب رجوع بر اساس سند راهبردی فرهنگی دانشجویی دانشکده پزشکی همگام با دیگر بخش‌های دانشگاهی، بیش از پیش با اجرا و تدوین برنامه‌های فرهنگی پژوهش‌محور به این مهم رهنمون گردد.

  این معاونت در حوزه فرهنگی تلاش می‌کند تا همگام با دیگر بخش‌های دانشگاهی با پیش‌بینی و برگزاری برنامه‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی، در شکوفایی اندیشه‌های دانشجویان عزیز قدم برداشته تا لحظه‌های پربار و پرثمر را برای این مجموعه دانشگاهی فراهم نماید.

   

 

 

در این راستا و برای نیل به اهداف فوق این معاونت تمامی توان خود را با بهره گیری از جدیدترین فن آوریهای روز دنیا ، مشارکت کارشناسان و سازمانها ، و تدوین آیین نامه ها و برنامه های جامع فرهنگی دانشگاه  بکار گرفته است.

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست