×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

              

 

 

 

              

آقای دکتر نعمت اله طحان

معاون دانشجویی و فرهنگی

تحصیلات : دکترای داروسازی

Curriculum Vitae (CV)

معاون دانشجویی و فرهنگی

آقای دکتر سعید کریما

مشاور معاونت

تحصیلات : دکترای بیوشیمی

مشاور معاونت

شهلا فلاح

رئیس اداره

تحصیلات : کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی

 

ثبت نام جدیدالورودها(کلیه مقاطع)

انجام امورات مربوط به وام های دانشجویی(تحصیلی- مسکن- ازدواج- ضروری- ودیعه- فرزند- بیمه-شهریه)

شورای صنفی

رسیدگی به مشکلات تغذیه و خوابگاه وانعکاس به دانشگاه

برنامه ریزی درخصوص طرح سلامت وکارگاه مهارتهای زندگی ویژه دانشجویان ورودی جدید

تهیه تنظیم پمفلت معرفی معاونت دانشجویی و فرهنگی و امور مربوط به این معاونت  ویژه دانشجویان جدید

بررسی مشکلات آموزشی دانشجویان

گلناز سپهداری
کارشناس فرهنگی

تحصیلات : کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
 

هماهنگی در برگزاری مسابقات و اردوها و مناسبت های ملی و مذهبی

کارشناس انجمن های علمی

هماهنگی با بسیج و انجمن و سایر تشکل ها

دبیر برگزاری شورای فرهنگی

مشارکت در اجرای برنامه فرهنگی و تربیت بدنی  و مشاوره و فوق برنامه

مشارکت در ثبت نام نودانشجویان و تسویه حساب ها

 

زهرا کریمیان

مسئول دفتر معاونت دانشجویی فرهنگی

پاسخگویی تلفن

پاسخگویی به مراجعین جهت تعیین وقت ملاقات با معاونت

بایگانی مکاتبات و اسناد

تایپ و مکاتبه نامه های معاونت

هماهنگی و تعیین جلسات معاونت دانشجویی و فرهنگی

 

 

 

 

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست