×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

  • تاریخ انتشار : 1402/08/07 - 02:39
  • بازدید : 278
  • تعداد بازدیدکننده : 266
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
انجمن های فعال دانشکده پزشکی

انجمن های فعال دانشکده پزشکی

انجمن های فعال دانشکده پزشکی

انجمن های فعال دانشکده
1 – علی اکبر کوچک زاده (مغز و فلسفه ذهن)
2- موژان پهلوانی (نانوفناوری با کاربرد در علوم پزشکی)
3- مهدی فلاح (هوش مصنوعی)
4- محمد رحمانیان (آموزش،پژوهش و فناوری)
5- عیسی کیاقادی( انجمن علمی دانشجویان پزشکی در قالب کمیته های،آموزش بهداشت و
ایدز...
6- مبینا جوادی (مغز و علوم شناختی)
7- مهران ریحانی اردبیلی(ژنتیک)
8- محدثه السادات هاشمی (روان شناسی بالینی)
9- امین وهاب زاده (بیماری های نورودژنراتیو)
10- امیر مسعود دالبند( جراحی و طب باز ساختی)
11- محمد مهدی آزاد (فناوری های دانش بنیان در پزشکی )
  • گروه خبری : اخبار دانشجویی
  • گروه خبری : 133791
کلمات کلیدی
متن استاتیک شماره 39 موجود نیست